До збірника увійшли матеріали звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука», що відбулася 3-7 квітня 2023 року в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова.

Ознайомитись зі збірником можна за посиланням.

 

9CE5A72C 7F7B 4F01 A87D A9B79601FE91

 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ – це рецензоване видання, в якому публікуються статті вчених України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії, релігієзнавства, історії, культурології та археології. Наказом Міністерства освіти і науки України № 894 від 10.10.2022 внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 25214-15154Р від 10.06.2022 р.

ISSN: ISSN 2786-5887 (Print) ISSN 2786-5893 (Online)

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, румунська, німецька, французька.

Галузь знань: Гуманітарні науки.

Спеціальності: 031 – Релігієзнавство, 032 – Історія та археологія, 033 – Філософія, 034 – Культурологія.

Сайт видання: https://almanac.npu.kiev.ua/

 

PhotoFunia 1666341659

 

ДРАГОМАНІВСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ  –  науковий щорічник Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Засновано з ініціативи завідувача кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, доктора історичних наук, професора Олександра Валентиновича Потильчака у 2009 році, як збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців-істориків.

У збірнику друкуються доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської наукової конференції «Драгоманівські читання молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: актуальні проблеми сучасного наукового й освітнього дискурсу»», що багато років поспіль організовується та проводиться кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історико-філософського факультету НПУ імені М. П. Драгоманова.

Архів збірників на сайті факультету

 

Знімок екрана 2022 10 21 о 13.19.58

 

ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС - збірник наукових праць за результатами наукових конференцій Історико-філософського факультету. Архів журналу розміщується в електронному репозитарії Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.