Гуманітарна експертиза як стратегія формування культури майбутнього

🎓Видано колективну монографію, яка була ініційована викладачами-культурологами Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики 🇺🇦 та Балтійською міжнародною академією 🇱🇻  Видання стане цікавим для теоретиків та практиків у гуманітарній сфері. На думку колективу авторів:  гуманітарна експертиза – це новітня наукова діяльність, де об’єктом вивчення є людина, а предметом – зміна природи людини, нові можливості особистості, що формуються в соціокультурному середовищі новітніх технологій і обумовлюють граничне буття людини в суспільстві; гуманітарна стратегія формування умов розвитку ціннісної свідомості особистості.

HUMANISTIC EXPERTISE

Запрошуємо ознайомитись з матеріалами наших науковців: 

Мєднікова Г.С., доктор філософських наук, професор

ГУМАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА – СТРАТЕГІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Гурова І.В., кандидат історичних наук, доцент

МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВОЯК НОВІТНІЙ ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОЄКТ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Ворожейкін Є.П., кандидат філософських наук

АЛГОРИТМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ: СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦІЇ «NETFLIX»

Соболевська С.О., кандидат культурології

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО СКЛАДНИКІВ УДІЯЛЬНОСТІ АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРУ

Крилова С.А., доктор філософських наук, професор

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ГУМАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КУЛЬТУРИ🎓Справжній результат наукової міжнародної співпраці!

Повна версія монографії: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/276