Опубліковано новий випуск фахового видання "Культурологічний альманах"

Опубліковано новий випуск фахового видання "Культурологічний альманах", засновником якого є наш університет та видавництво "Гельветика". На шпальтах видання можна знайти актуальні наукові розвідки з філософії, культурології, історії та релігієзнавства. Новий випуск, який має понад 300 сторінок  згуртував науковців з України та Польщі. Серед низки статей, звертаємо увагу на нові наукові доробки викладачів, аспірантів та докторантів Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики. 

 

ЕВОЛЮЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ХІХ СТ. ЯК ПЕРЕДУМОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗМІН АРТРИНКУ
Сергій Сергійович Русаков

СВІТОВА, НАЦІОНАЛЬНА, ЕТНІЧНА КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД
Інна Володимирівна Гурова

ПНЕВМАТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОГРАМИ ЦЕРКОВНОГО ОНОВЛЕННЯ ІВА КОНҐАРА
Андрій Олександрович Шиманович

ХАРИЗМА ЛЮДИНИ ЯК ДУХОВНО-ДУШЕВНА ТА ТІЛЕСНА ЦІЛІСНІСТЬ: МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Вселена Олександрівна Крилова

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА: ВІД ПІДПІЛЛЯ ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
Анна Миколаївна Поліщук

 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ – це рецензоване видання, в якому публікуються статті вчених України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії, релігієзнавства, історії, культурології та археології. Наказом Міністерства освіти і науки України № 894 від 10.10.2022 внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б.

Сайт видання: https://almanac.npu.kiev.ua/