Кафедри

Результати роботи Круглого столу "Філософія економіки: актуальний дискурс в умовах війни"

26 червня 2023 року кафедра філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики провела ІІ Всеукраїнський Круглий стіл «Філософія економіки: актуальний дискурс в умовах війни». Захід організовано у площині міждисциплінарного філософського дискурсу з акцентом на соціально-практичній значущості даного дослідницького напряму для сучасної України.

 

У Круглому столі взяли активну участь професори, доценти та аспіранти кафедри філософії УДУ імені Михайла Драгоманова й кафедри економічної теорії та конкурентної політики Державного торговельно-економічного університету. Також до роботи долучилися представники кафедри філософії, соціології та політології ДТЕУ, кафедри філософії гуманітарних наук КНУ імені Тараса Шевченка та інших навчальних й науково-дослідницьких установ.

 

На перший план наукової дискусії було винесено філософсько- економічний аналіз та обговорення пов’язаних з війною катастрофічних процесів у сфері національної економічної системи, таких як руйнування інфраструктури, відтік людського капіталу, втрата робочих місць, фінансова криза та багатьох інших. Головною метою круглого столу було визначено окреслення та узагальнення ключових векторів осмислення можливостей вирішення цих проблем в українському суспільстві в перспективі прийдешніх десятиліть.

 

Спектр питань, які були винесені на обговорення досить широкий – від духовно-інтелектуальних засад економічного мислення, ціннісних пріоритетів економістів-практиків, перспектив міжнародної співпраці та нової освітньої парадигми в економіці до важливості теоретико-методологічного внеску українських авторів минулого, зокрема Дмитра Мирона, Юрія Липи та Сергія Подолинського, наукове товариство імені якого сьогодні активно працює в Україні.

 

Колектив кафедри висловлює особливу вдячність за участь у Круглому столі колегам-економістам, докторам економічних наук Шевчуку Володимиру Олександровичу та Уманців Юрію Миколайовичу, які активно брали участь у дискусіях та висловили підтримку заходу й готовність до подальшої співпраці у сфері організації міжгалузевих досліджень.

 

За результатами роботи Круглого столу планується видання Збірки матеріалів, яку кафедра презентує на початку нового навчального року.   З програмою заходу можна ознайомитись за посиланням: https://nnifop.udu.edu.ua/index.php/nauka/konferentsii/402-prohrama-kruhloho-stolu-filosofiia-ekonomiky-aktualnyi-dyskurs-v-umovakh-viiny

 

Детальніше про подію у наших соціальних мережах:  Facebook,  InstagramYouTube