Новини

Міжнародна співпраця як реалізація освітньої стратегії

Нині активно зростає значення міжнародного співробітництва та культурного обміну, тому Драгомановський університет відзначається високим рівнем досягнень у цій сфері. За період 2023-2024 роки, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики активно взяв участь у різноманітних міжнародних ініціативах та проєктах, що спрямовані на поглиблення розуміння та співпрацю у сфері філософії, культурології, релігієзнавства та освітньої політики. Публікуємо огляд досягнень наших студентів та викладачів, які виявили високий рівень професійності та зробили значний внесок у розвиток філософської, культурологічної та релігієзнавчої освіти і науки.

 

photo 2024 04 03 11.33.31

 

Публікуємо текст виступу директора Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету доцента Сергія Русакова на Вченій раді Університету 28 березня 2024 року, де вельмиповажним товариством розглядалось питання про роль академічної міжнародної співпраці для реалізації сучасної наукової та освітньої діяльності в Навчально-науковому інституті філософії та освітньої політики:

 

Знімок екрана 2024 04 03 о 12.15.54

 

Маю честь представити Вашій увазі питання про роль академічної міжнародної співпраці для реалізації сучасної наукової та освітньої діяльності в Навчально-науковому інституті філософії та освітньої політики. 

 

Карантин спочатку ізолював нас всіх, але дистанційні технології швидко допомогли не лише продовжувати освітню діяльність, а й навчив після лекції чи семінару переключитись на науковий захід в будь-якому куточку світу.  Повномасштабне військове вторгнення спочатку поставило на паузу навчальну та наукову діяльність, але завдяки героїзму ЗСУ, ТРО та сотень тисяч пересічних українців наші викладачі та науковці посилено продовжують наукову, освітню та публікаційну діяльність. Адже фахівці нашого інституту допомагають готувати не лише фахівців у сфері філософії, культурології, релігієзнавства та освітньої політики, а й формують світоглядні позиції молоді Драгомановського університету.

 

01 Navchannya v universyteti v umovakh viyny

 

 

Ми неухильно дотримуємось правил безпеки і одразу при сповіщенні про повітряну тривогу спускаємось в університетське укриття, де продовжуємо обговорювати філософські ідеї Канта, культурологічну концепцію репрезентації Стюарта Голла, державно-церковні відносини, освітню політику. Позаминулого тижня мені особисто довелось приймати захист навчальної практики в укритті. Але ми знаємо заради чого працюємо, а студенти знають заради чого навчаються! 

 

02 Ukrainian culture Web of Science

 

Як визначити роль філософа, культуролога, релігієзнавця та фахівця з освітньої політики у воєнні часи? Як один з можливих прикладів професійної реалізації наших викладачів:  авторитетна наукометрична база Web of Science станом на середину березня 2024 року нараховує лише 1,526 документів з ключовими словами «Ukrainian Culture», а саме в цій базі даних та саме з таких ключових слів розпочне своє знайомство з нашою країною авторитетний міжнародний дослідник. Тому перед нашим колективом постає відповідальна місія з вивчення та популяризації української філософської думки, української культури та релігійної ситуації через міжнародні публікації та виступи на світових наукових конференціях

 

Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики спирається на досвід, який було закладено у 2005 році в період відновлення історичної правди про дату заснування Драгомановського університету та відновлення філософського факультету в університеті під керівництвом академіка Віктора Петровича Андрущенка. Ми спираємось на організаційні здобутки, які зроблені під керівництвом професора Івана Івановича Дробота. Водночас у своєму виступі я зупинюсь вже на сучасних досягненнях, які зроблені колективом у 2023-2024 роках. У виступі будуть перелічені країни, де присутня наукова, освітня та волонтерська присутність нашого колективу.

 

03 Kulturolohiya ekspertyza proyektiv filosofiya analityka

 

Нині Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики – це спільнота ключових експертів у фокусних темах.

Наприклад, наші викладачі є експертами таких проєктів:

RES-POL — Rapid Expert Support for Culture and Media Policies in Ukraine (Швидка експертна підтримка політики у сфері культури та медіа в Україні). Фінансується Європейським Союзом і триватиме до березня 2025 року. У фокусі RES-POL 4 сектори: культурна спадщина, мистецтво і культура, креативні індустрії, медіа.

 

Програма Destination Imagination – український осередок міжнародної освітньої програми розвитку, яка реалізовується Малою академією наук України. 

 

Викладачі нашого інституту є експертами поважних інституцій – Український культурний фонд та Український інститут книги, які популяризують нашу культуру за кордоном.

 

Досвід здобутий під час експертизи міжнародних проєктів передається під час занять зі студентами, тому наші здобувачі освіти завжди працюють з актуальними кейсами у сфері філософії, культурології, релігієзнавства та освітньої політики. 

 

04 NAZYAVO ekspertyza osvitnikh prohram

 

Для кращої інтеграції в європейський освітній простір, вивчення сучасних вимог до організації освітнього процесу, в серединіминулого року було поставлено завдання посилити експертну участь у Національному агентстві забезпечення якості освіти. Колектив випускових кафедр зі спеціальностей галузі «03 Гуманітарні науки» успішно виконав це завдання. Нині ми маємо представників-експертів з кожної спеціальності нашого інституту.

 

05 Akredytatsiya relihiyeznavstvo

 

031 Релігієзнавство -  кандидат філософських наук, доцент кафедри богослов'я та релігієзнавства Целковський Геннадій Анатолійович.

 

06 Akredytatsiya filosofiya

 

033 Філософія - кандидат філософських наук,  доцент кафедри філософії Гончаренко Катерина Сергіївна.

 

07 Akredytatsiya kulʹturolohiya

034 Культурологія -  кандидат філософських наук наук, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Русаков Сергій Сергійович.

 

08 robocha hrupa z pidtrymky mizhnarodnykh proyektiv

 

Для розширення мережі професійних міжнародних зв’язків, вивчення пропозицій міжнародних інституцій, пошуку та аналізу можливостей участі професорсько-викладацького складу в підготовці наукових проєктів, своєчасного інформування про міжнародні заходи розпорядженням директора від 30 березня 2023 р. створено робочу групу з підтримки міжнародної співпраці у сфері наукових проєктів

 

09 mizhnarodni naukovi zhurnaly z filosofiyi

 

Наші викладачі займають чільні місця у складі іноземних наукових видань:

щорічник Теологічного факультету Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині «Вармінські студії»  (Терепищий Сергій Олександрович)

журнал  Ягеллонського університету «Польський журнал культури та мистецтва» (Русаков Сергій Сергійович)

журнал «Ідеї» (Болгарія) та ін. 

 

10 Kulʹturolohichnyy zhurnal fakhove vydannya

 

Водночас одним з наших завдань є не лише присутність за кордоном, а й залучення міжнародних дослідників до участі у наших заходах та проєктах, публікаціях у наших виданнях. Ми постійно ведемо перемовини з іноземними авторами і з минулого року фахове видання «Культурологічний альманах» має збільшення іноземних авторів. 

Наприклад, у № 3/2023 опубліковано статті колег з таких іноземних наукових установ: 

Університет у Седльцях

Університет Миколи Коперника

Університет Марії Кюрі-Склодовської.

 

 У № 4/2023 опубліковано статті колег з таких іноземних наукових установ: 

Академія прикладних наук імені Альчі де Гаспері в Юзефові

Варшавський університет

Бакинський державний університет.

 

Наразі готується перший цьогорічний випуск. Запрошуємо подавати статті та слідкувати за оновленнями на сайті журналу 

 

11 Spivpratsya filosofsʹkoho fakulʹtetu z marketynhovoyu ahentsiyeyu Superheroes

 

У 2023 році Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені М. Драгоманова спільно з партнерами маркетингової агенції «Superheroes» провели масштабний ребрендинг: 

було розроблено новий сайт, 

оновлено логотип та айдентику, 

активізація діяльності в соціальних мережах. 

Метою ребрендингу було:

Змінити сприйняття освіти як чогось важкого та академічного на цікавий, сучасний процес особистісного розвитку, 

залучення більшої кількості абітурієнтів. 

Англомовна публікація цього кейсу  співпраці викликала зацікавлення українською освітою серед професійних маркетологів та потенційних спонсорів. 

 

12 Tsentr ukrayinsʹko yevropeysʹkoho naukovoho spivrobitnytsva partner filosofsʹkoho fakulʹtetu

 

Для реалізації  спільних заходів з європейськими університетами, колектив нашого інституту наприкінці 2022 року ініціював підписання договору про співпрацю між Драгомановським університетом та Центром українського-європейського наукового співробітництва. Ця угода за півтора року наповнилась низкою наукових заходів – конференції, монографії, лекторії. Результатом активної співпраці стало відкриття відділення Центру в УДУ імені Михайла Драгоманова, де обладнано бібліотеку з сучасною літературою.

 

13 Naukovi kruhli stoly z filosofiyi ta kulʹturolohiyi

 

Кожен проведений науковий захід має присутність іноземних дослідників. Круглий стіл «Функціонування українських фахових наукових журналів із культурології, культури та мистецтва в умовах війни», міждисциплінарний круглий стіл «Філософія та публічні комунікації: інформаційний простір сучасної культури», круглий стіл «Актуальний філософський дискурс: трансформаційні зміни в умовах війни» привертає увагу не лише українських фахівців, а й іноземних вчених. Ці імена не лише в програмі заходу, а й шляхом онлайн-зв’язку маємо виступи колег. Також в інституті регулярно проводяться гостьові лекції іноземних викладачів. 

 

Міжнародна співпраця є одним з пріоритетних напрямів роботи Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики, що підвищує ефективність освітнього процесу в Інституті та є важливим фактором інтеграції національної системи освіти в світовий освітній простір та посилення її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг (для абітурієнтів, в межах вступної кампанії), для майбутніх випускників наявних спеціальностей ОП, ОПП та ОНП Інституту, для викладачів Інституту – через  збагачення навчального та наукового потенціалу шляхом обміну та використання світового досвіду, з метою підвищення їх професійної кваліфікації та особистісного розвитку.

 

14 Hrant vid instytutu humanitarnykh nauk

 

Викладачі активно виборюють міжнародні гранти для здійснення наукових досліджень. Ми пишаємось перемогою кандидата філософських наук, старшого викладача Ворожейкіна Євгена Петровича, який отримав фінансування дослідження «Життя під час війни: аудіовізуальний досвід» у рамках гранту «Documenting Ukraine» від Інституту гуманітарних наук (Відень, Австрія). Проєкт спрямований на дослідження особливостей впливу війни на повсякденне аудіовізуальне середовище в Україні.

 

15 Spilʹna doslidnytsʹka prohrama filosofsʹkoho fakulʹtetu z Instytutom filosofiyi Polʹsʹkoyi akademiyi nauk

 

Професор Терепищий Сергій Олександрович реалізовує спільну дослідницьку роботу з Інститутом філософії та соціології Польської академії наук завдяки Фонду польської науки. Науковці досліджують суспільно значущі питання та процеси, пов’язані з війною в Україні. 

 

16 Studentsʹka naukova mizhnarodna robota studentiv filosofsʹkoho fakulʹtetu

 

Участь у цих та інших міжнародних наукових проєктах дає можливість ділитися досвідом, адже має важливе значення для академічних та наукових досягнень, активізує міжкультурний діалог та сприяє ствердженню української наукової спільноти на світовій арені через активізацію публікацій результатів своїх досліджень, як у наукових виданнях, так і публіцистичних.  Наприклад, студент IV курсу Олексій Мінько нещодавно опублікував статтю англійською мовою на тему: «Це занадто для мене: (теоретична) практика під час прискорення воєнного часу»

 

 17 Uchastʹ studentiv ta vykladachiv filosofsʹkoho fakulʹtetu u Zymoviy shkoli v Lyublyansʹkomu universyteti

 

 

Виокремимо дві події саме цього навчального року, коли студенти вибороли гранти та відвідали міжнародні наукові заходи. Наприклад, студентки Софія Глушкова та Катерина Логвіненко під керівництвом професора Осадчої Лариси Василівни взяли участьнаживо у Зимовій культурологічній школі у Люблянському університеті (Словенія). 

 

18 Studentsʹka mizhnarodna naukova robota filosofsʹkoho fakulʹtetu ta kulʹturolohiv

 

Cтудентка І курсу спеціальності «Культурологія» Пелагія Курбанова взяла участь наживо у студентській науковій конференції  з етики та політичної філософії «Чому ми маємо піклуватися?» на базі філософського факультету Університету Пардубіце (Чехія). Cтудентка виборола грант, який покрив проїзд та проживання. Зазначу, що всі активності нашого інституту регулярно висвітлюються на сайті інституту, сайті університету, соціальних мережах. Дякую пресцентру університету та Студентському парламенту інституту. 

 

19 Pidtrymka ukrayintsiv za kordonom

 

Дозвольте презентувати культурологічну волонтерську діяльність нашого колективу. Наші студенти та викладачі беруть участь в акціях підтримки України за кордоном (напр., Словенія). Доцент Галина Олександрівна Остапчук бере участь в проєкті «Наш пілот», котрий призначений для соціальної  інтеграції українських біженців в Німеччині. Галина Олександрівна відповідає за програму «Культурні діалоги», ціль програми ознайомлення українців з українською культурою в контексті європейського розвитку, а німецьку громадськість з культурними особливостями  України.

 

20 Svitlana Sobolyevsʹka ta volonterstvo dlya ditley

 

Світлана Олександрівна Соболєвська, кандидат культурології, доцент, співпрацює здитячими бібліотеками Європи, нещодавно викладачка та дитяча письменниця передала примірники свого дитячого роману «Подарунок із Романівки» до української школи м. Зволле (Нідерланди). До речі, книжка видана українською та англійською мовами та регулярно входить до рейтингів топпродажів на сайтах українських книгарень. 

 

21 Kolektyvni monohrafiyi z kulʹturolohiyi ta filosofiyi 

 

Повертаючись безпосередньо до наукової міжнародної співпраці, то за завітній період було підготовлено три колективні монографії, які були видані в іноземному видавництві "Baltija Publishing” (Рига, Латвія). Крайня монографія "Worldview explications of modernism and postmodernism" була підготовлена під керівництвом професора Мозгової Наталії Григорівни восени 2023 року та була особисто презентована шанованою дослідницею у Міжнародний день філософії

 

23 YUNESKO pidtrymuye ukrayinsʹku osvitu

 

Підступні ракетні атаки продоважуються, тому ми повинні бути готовими до різних варіантів організації освітнього процесу. Колективом було подано заявку на конкурс від «Museum of Change», який підтримується ЮНЕСКО. Було отримано зарядну станцію EcoFlow, яка допоможе  студентам та викладачам на певний період в разі зникнення електроенергії. Освітній простір в університеті – це простір безпеки та підтримки! 

 

24 Hrant vid prohramy Yevropeysʹkoho Soyuzu

 

Також варто зазначити про грант від «House of Europe», який допоміг профінансувати участь студентів та викладачів  наживо у VIII Міжнародній  науково-практичнії конференції «Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти». Студенти та викладачі змогли презентувати філософські та культурологічні наукові напрацювання, поспілкуватись у неформальній атмосфері, насолодитись природою Волині. 

 

 25 Posol Belʹhiyi zi studentamy

 

Окремо хочеться подякувати керівництву університету на чолі з ректором Віктором Петровичем Андрущенко за підтримку нашого колективу та створення можливостей для розвитку студентів. Це фото – найкраще свідчення моїх слів. Селфі з Послом Бельгії? Для наших студентів – це не мрія, це реальність завдяки щоденній наполегливій роботі колективу Драгомановського університету. 

 

26 Dyakuyemo koleham filosofsʹkoho fakulʹtetu 

Дякую робочій групі, яка згідно з наказом ректора активно працювала кілька тижнів в нашому інституті, надала цінні рекомендації, допомогла систематизувати наші здобутки. Дякую викладачам, які щоденно працюють та розвивають українську вищу освіту. Дякую cтудентському самоврядуванню за активну роботу та довіру!

 

27 Denʹ narodzhennya filosofsʹkoho fakulʹtetu

 

Запрошуємо взяти участь в урочистому зібранні з нагоди 19-річчя відновлення філософського факультету у Драгомановському університеті, яке відбудеться 11 квітня 2024 р. в українсько-данському молодіжному центрі  Ukrainian-Danish Youth House.

 

28 V AKADEMICHNI CHYTANNYA PAMʺYATI PROFESORA H.I. VOLYNKY FILOSOFIYA NAUKA TA OSVITA

 

Запрошуємо 1 травня 2024 р. взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції  "V Академічні Читання пам’яті професора Г.І. Волинки: філософія, наука та освіта", яка відбудеться в конференц-залі Навчально-науковокого інституту філософії та освітньої політики в гуманітарному корпусі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

 

29