Кафедри

Вітаємо з високою нагородою!

Вітаємо завідувачку кафедри філософії, доктора філософських наук, професора Мозгову Наталію Григорівну з високою нагородою – Орден святого великомученика Юрія Переможця. Нагородження відбулось під час Вченої ради Українського державного університету імені Михайла Драгоманова 30 серпня 2023 року. 

 

Мозгова

 

Мозгова Наталія Григорівна  доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України – її ім'я асоціюється з наполегливою працею на ниві філософської освіти і науки.

 

Мозгова Наталія Григорівна вже протягом 41 року присвячує себе науковій та педагогічній діяльності в нашому університеті. Її наукові досягнення зробили вагомий внесок у сфері гносеології, філософії науки, логіки та інших ключових аспектів філософського дослідження.

 

Невпинна праця та постійне прагнення до самовдосконалення виявилися у захисті двох важливих дисертацій: у 1997 році – кандидатської дисертації "Гносеологічна проблематика у творчості Петра Ліницького" та у 2006 році – докторської дисертації "Київська духовно-академічна філософія: аналіз логіко-гносеологічних тенденцій". Ці роботи не лише підкреслюють її глибоке розуміння філософських проблем, але й свідчать про високу наукову компетентність.

 

Мозгова Наталія Григорівна – це також відомий педагог, що займається вихованням нового покоління філософів. Її лекції та семінари з філософії науки, філософії логіки та інших освітніх компонентів є джерелом натхнення для студентів та аспірантів. Неодноразово вона брала участь у роботі спеціалізованих вчених рад (заступник голови спеціалізованої вченої ради Д. 26.053.16 при УДУ імені Михайла Драгоманова із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури; член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 при КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії), редколегіях наукових видань («Міждисциплінарні дослідження складних систем», який входить до міжнародної бази даних Web of Science;  член редколегії науково-теоретичного філософського збірника «Ідеї» у Болгарії; член редколегії Вісника «Філософські перипетії» при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна), сприяючи розвитку філософської науки як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні.

 

Загальна кількість наукових праць Мозгової Н.Г. як дослідниці налічує понад 250 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, підручники та навчальні посібники. Її авторський внесок став вагомим допомогти в розвитку філософії та підвищенні рівня освіти в Україні.

 

Більше про кафедру філософії

Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики також здійснює набір на навчання з філософії з таких програм: 

БАКАЛАВР ФІЛОСОФІЇ 

ОНП «Теоретична та практична філософія» (033 Філософія)

🌐  Сайт для абітурієнтів: https://www.vstup.nnifop.udu.edu.ua/

Більше про події нашого інституту у соцмережах FacebookTelegram, Instagram, YouTube