Абітурієнтам

Магістратура «Теоретична та практична філософія»

 

Кафедра філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики УДУ імені Михайла Драгоманова запрошує випускників бакалаврату на навчання в магістратурі за спеціальністю 033 «Філософія» на акредитованій освітньо-науковій програмі «Теоретична та практична філософія»

 

Навчальний план пропонованої програми орієнтовано як на вивчення актуальних проблем сучасної філософії та її теоретичного й практичного значення для суспільства і держави, так й на розвиток науково-дослідницьких умінь та відповідних навичок студентів у сфері розвитку сучасного філософського знання, вивчення необхідного методологічного інструментарію, а також засвоєння основ академічної практики філософських досліджень, зокрема методики підготовки виступів для участі в наукових конференціях, принципів написання текстів доповідей та наукових статей для фахових журналів, правил підготовки авторських дисертацій та монографій. 

 

 ВІДВІДАЙТЕ НОВИЙ САЙТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФІЛОСОФІЯ"

 

Відповідно, після успішного закінчення магістерської програми наші магістранти мають можливість вступати до аспірантури та продовжувати свій науково-дослідницький шлях, вдосконалюючи свої професійні навички.

 

Інформація про викладачів кафедри філософії, а також їхні наукові інтереси та публікації розміщена на сайті, а також на сторінках наших соціальних мережах.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

ВИКЛАДАЧІ

 

 💻  Детальніше про події спеціальності "Філософія" у наших соціальних мережах:  Facebook,  Instagram, YouTube

 

Сертифікат ТПФ